T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Başvurular

ÇEKİM İZİNLERİ

İlimiz sınırları içinde film veya fotoğraf çekimi yapmak isteyen yerli yapımcıların, aşağıdaki başvuru formunu doldurarak Müdürlüğümüze şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru formunda çekim yapılacak yerler, ilçeler ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

-Ticari Amaçlı Film (Sinema, Dizi vb.)  Çekim İzni Ticari Form.doc

-Tanıtım Amaçlı Film (Belgesel) Çekim İzni Belgesel Form.doc


İlimizde çekim yapacak kişi veya yapımcıların dikkat edeceği diğer hususlar şunlardır;

- Alınacak genel çekim izni, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekân ve alanlarda yapılacak çekimleri kapsamamakta olup; müze ve ören yeri gibi alanlarda çekim yapmak isteyenler genel çekim izni verildikten sonra; Çorum Müze Müdürlüğü ile temas kurarak uygun çekim zamanı ve şartlarını müştereken belirleyecek ve protokol imzalayacaklardır.

-Asker ve polisin bulunabileceği mekân, alan ve bölgelerde ilgili kurumlardan izin almadan kayıt, fotoğraf ve film çekimi yapmak kesinlikle yasaktır.

-Çorum Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan “Sivil İnsansız Hava Araçlarının(İHA-DRON) Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Karar” doğrultusunda, yasaklanan alanlar dışında, Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ile yapılacak her türlü çekimlerde;  İl Merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe merkezlerinde İlçe Emniyet Müdürlükleri, ve Jandarma görev Bölgesinde yetkili Jandarma Komutanlıklarına, drone bilgileri ve uçuş koordinatları ile başvurmaları gerekmektedir. 

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait mekân, bina ve alanlarda kayıt, fotoğraf, film çekimi yapmak ve bu kurum kuruluşlara ait araç ve gereçleri kullanmak noktasında ilgili kurumlardan izin alınması gerekmektedir.